Erken Boşalmanın Derecelendirilmesi

Çiftlerin yaşadıkları cinsel sorunlar, sorunun türüne ve yaşanma sıklığına göre derecelendirilebiliyor. En çok yaşanan cinsel sorunların başında erken boşalma geliyor. Erkek bireyin ilişkiye henüz başlamadan ya da başladığı anda aşırı heyecandan çabuk boşalmasıdır. Erken boşalmaya neden olan çeşitli etkenler vardır ve bu etkenlere göre erken boşalmanın derecelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılır.

Erken boşalma tedavi edilmediğinde ve şiddeti giderek arttığında çiftler arasındaki sorunların giderek büyümesine neden olacaktır. Erken boşalma sorunu yaşayan erkek birey psikolojik olarak büyük sorunlar yaşamaya başlayacaktır.

Erken Boşalmanın Çeşitleri

Erken boşalma derecelendirmesi, sorunun yaşanma sıklığına ve sürekliliğine göre yapılır. Tedavi yöntemleri geliştirilirken, psikolojik ya da biyolojik nedenlere göre erken boşalma sorunu 4 farklı sınıfa ayrılarak derecelendirme yapılıyor.

  • Yaşam boyu devam eden erken boşalma,
  • Değişken erken boşalma,
  • Kazanılmış erken boşalma,
  • Duygusal erken boşalma,

Her birisinin görülme oranları ve nedenler farklıdır. Erken boşalma sorunu teşhisi konulduktan sonra hasta ile yapılacak mülakat ile derecelendirme yapılarak tedavi yöntemleri belirlenir. Geciktirici hap ürünleri tedavi de ilk uygulanan ilaç yöntemleridir.

Yaşam Boyu Devam Eden Erken Boşalma

Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler, sorunun nedenleri ve çözümleri ile ilgili araştırma yaptıklarında çözüm yollarını bulabilecektir. Yaşam boyu devam eden erken boşalma tipi, ilk cinsel deneyim ile başlayan ve tüm ilişkilerde yaşanan sorundur. En az görülün erken boşalma türlerinden birisidir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda, erkeklerin %2 – 3 oranında bu sorunu yaşadıkları görülmüştür. Psikolojik tedavi yöntemleri ile sorun çözülmeye çalışılıyor.

Geciktirici sprey

Kazanılmış Erken Boşalma

Erkekler arasında sık karşılaşılan cinsel işlem bozukluklarından birisidir. Erken boşalmaya neden olan çeşitli psikolojik ya da fizyolojik etkenler olabiliyor. Erkekler genelinde görülme oranı %3.9 ile %4.2 arasında değişiyor. Cinsel ilişkiye başlandıktan kısa süre gerçekleşen boşalmadır. Daha çok partnerin orgazm olmasını olumsuz etkiler. Erken boşalma, erkeklerde psikolojik bunalıma neden olabiliyor ve tedavi uygulanmadığında şiddeti giderek artabiliyor.

Değişken Erken Boşalma

Erkekler arasında yapılan araştırmalarda her 3 erkekten birisinin zaman zaman erken boşalma sorunu yaşadığı gözlemlenmiştir. Sık görülün erken boşalma derecelendirmelerinden birisidir ve görülme oranı % 8,5 ile arasınadır. Erkek birey cinsel ilişkilerinin bazılarında normal sürede boşalma yaşarken bazılarında daha kısa sürede boşalabiliyor. Bu tip boşalmalara değişken erken boşalma deniliyor.

Çünkü sürekli yaşanmıyor ve erkek bireyin yaşadığı psikolojik sorunları, ekonomik etkenlere ya da geçirilen hastalıklara göre kendisini gösteriyor. Değişken erken boşalma tedavileri daha çok ağızdan alınan ilaçların kullanımı ile yapılabiliyor.

Duygusal Erken Boşalma

Erkeklerin erken boşalma derecelendirmeleri kişiye ve yaşanan sorunun sıklığına göre yapılır. Birçok kişi psikolojik ya da kültürel nedenlerden dolayı ilişkilerde kendisinin erken boşaldığını düşünür. Yaşanılan ilişkiye bakıldığında boşalmanın erken değil normal olduğu görülebilir. Kişinin yaşadığı toplum, çevrenin etkisi, yanlış bilgilendirilme, farklı olaylardan etkilenme gibi durumlar duygusal erken boşalma yaşandığının düşünülmesini sağlar.

Bu psikolojik ya da bilgi eksiliği durumudur ve doğru bilgilendirme, cinsel terapi ile kolaylıkla tedavi edilebilen, erken boşalma tiplerinden birisidir. Toplum genelinde görülme oranı ise livarındadır.

Erken Boşalmaya Neden Olan Etkenler

Erkeklerin cinsel ilişki öncesi en büyük korkuları erken boşalmadır. Birçok kişi bu psikolojiden dolayı sorunu daha sık yaşıyor. Sorunun çözümü için doğru derecelendirme yapıldığında, soruna neden olan etkenlerde doğru tespit edilecektir. Erken boşalmaya neden olan etkenler arasında yaşanan travmalar yer alabiliyor. Bunlar arasında şunlar sayılabilir.

  • Küçük yaşta cinsel istismara uğramak,
  • Katı kuralları bulunan bir toplumda yetişmek,
  • Cinsel deneyimin olmaması,
  • İlk deneyimin uygunsuz ortamda yaşanması,
  • Psikolojik koşullanma durumları,

Bu nedenlerin yanı sıra kişinin kendisine olan öz güveninin az olması, aşırı heyecan, başaramama korkusu psikolojik nedenler arasında sayılabilir.

Erken Boşalma Tedavileri

Erken boşalma derecelendirmelerine göre uygulanacak tedavi yöntemleri farklı uygulanabiliyor. Genelde ağızdan alınan ilaç tedavileri kullanılıyor. Günümüzde piyasada çeşitli bitkisel cinsel performans ilaçları ve geciktirici ilaç türleri bulunuyor. Erkekler, bu ilaçları kullanarak cinsel ilişkilerde boşalmayı geciktirebiliyor.

Etken maddeleri ile cinsel performansın artmasını sağlayan ilaç tedavileri, ilişkilerin daha uzun sürmesini, boşalma olsa bile sertliği koruyarak bireyin uzun süre ilişkiyi devam ettirmesi, bir sonraki ilişki için daha iyi psikolojiye sahip olmasını sağlıyor. Tüm tedavi yöntemleri erken boşalma türlerine çözüm oluyor. Erken boşalmanın derecelendirilmesi daha fazla bilgi için sitemizi hemen incele.